Ποιοι Είμαστε

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ

Είμαστε ένα κέντρο ξένων γλωσσών με ξεκάθαρο στόχο την εις βάθος εκμάθηση της γλώσσας με τρόπο που θα επιτρέπει στο χρήστη-μαθητή να την χρησιμοποιήσει οποτεδήποτε του χρειαστεί στην ακαδημαϊκή ή επαγγελματική του ζωή.

Διαθέτουμε

Εμπειρία

Η μακροχρόνια παρουσία μας στο χώρο μέσω των διαχρονικά υψηλών ποσοστών επιτυχίας σε αξιόπιστα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας αποδεικνύει ότι η αξιόπιστη γνώση είναι προσβάσιμη σε όλους εφόσον ακολουθηθεί μια συστηματική πορεία διδασκαλίας με στόχο την αξιόπιστη γνώση.

Σύστημα

Η συστηματική προσέγγιση μας συνίσταται στο μοναδικό συνδυασμό εξατομικευμένης χρήσης των κατάλληλων τεχνολογικών εργαλείων και της προσωποποιημένης προσέγγισης που λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε εκπαιδευόμενου, τις ειδικές συνθήκες εκπαίδευσης που του ταιριάζουν και του μαθησιακού παρελθόντος του.

Προσαρμοσμένη και σωστή χρήση της τεχνολογίας

Χρησιμοποιούμε Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης που εξασφαλίζει την απρόσκοπτη διαχείριση της μελέτης και της ύλης από καθηγητές, μαθητές και γονείς καθώς και πληθώρα άλλων τεχνολογικών εργαλείων που στοχεύουν στην καλλιέργεια και βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για κάθε μαθητή χωριστά.

Τρόπο, όχι χρόνο

Η προσέγγισή μας εστιάζεται στον περιορισμένο χρόνο μαθημάτων και τη δυνατότητα περαιτέρω εξάσκησης με βάση τις ανάγκες του κάθε μαθητή και τη χρήση των κατάλληλων τεχνολογικών εργαλείων.

Ο μαθητής ως πολύπλοκος άνθρωπος και χαρακτήρας

Γνωρίζουμε και προσεγγίζουμε τον κάθε μαθητή ως ξεχωριστό άτομο,  με το δικό του δυναμικό και τις δικές του ιδιαιτερότητες τις οποίες τον βοηθάμε να διαχειριστεί με στόχο το συνολικότερο όφελος στη ζωή του.

Αξιόπιστα Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας

Εδώ και σχεδόν 50 χρόνια οι μαθητές μας σπουδάζουν και εργάζονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό βασιζόμενοι στα Αγγλικά που έμαθαν μαζί μας και μέσα από την απόκτηση αξιόπιστων πιστοποιητικών γλωσσομάθειας που διασφαλίζουν το μέλλον τους τόσο τυπικά όσο και ουσιαστικά.

Εξασφαλίζουμε τη δια βίου αξιοποίηση της γνώσης μέσω υπηρεσιών καθοδήγησης και προετοιμασίας για Αγγλόφωνες σπουδές

αλλά και παροχή υπηρεσιών copywriting στα Ελληνικά και τα Αγγλικά.