Κέντρο Δια Βίου Μάθησης & Ξένων Γλωσσών

Παίζουμε, Ταξιδεύουμε, Διασκεδάζουμε

Αγγλικά για τη ζωή και για μια ζωή

THE PLACE FOR ENGLISH

SINCE 1975

Δια ζώσης αλλά και

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Μαθήματα

ENGLISH FOR FUN

Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας

Είμαστε ένα κέντρο ξένων γλωσσών με ξεκάθαρο στόχο την εις βάθος εκμάθηση της γλώσσας με τρόπο που θα επιτρέπει στο χρήστη-μαθητή να την χρησιμοποιήσει οποτεδήποτε του χρειαστεί στην ακαδημαϊκή ή επαγγελματική του ζωή. Για το λόγο αυτό, συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου και σας προετοιμάζουμε για τα πιο αξιόπιστα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.